כמיליון שכירים בישראל זכאים להחזרי מס- אולי גם לך מגיעlast_bot_id: 29093
suc4
mysqli_result Object ( [current_field] => 0 [field_count] => 18 [lengths] => [num_rows] => 0 [type] => 0 ) Ins ct: 0
Last insert ID3:
Table copied successfully


suc1
suc2

last_otparch_id: 133889
suc3
Error inserting data: Duplicate entry '133890' for key 'PRIMARY'