המדריך לסוגי טפסים להחזרי מס
עובדים שכירים רבים אינם מודעים לעובדה המשמחת כי הם זכאים לקבלת החזרי מס מטעם המדינה. כיוון שבכל חודש עובד שכיר משלם את תשלומי המס לקופת המדינה באופן אוטומטי ממשכורתו, הוא אינו מודע למקרים בהם נגבו ממנו עודף תשלומים שאותם הוא יכול לקבל חזרה לחשבונו.

לבדיקת זכאות להחזר מס השאירו פרטים, אנחנו נעשה את השאר!

חישוב גובה תשלומי המס נקבע באופן פרטני לכל עובד על פי מדרגות מס רלוונטיות עבורו, כך שעובד שכיר שמרוויח שכר גבוה יותר יצטרך לשלם שיעור מס גבוה יותר. החישוב נעשה באופן משוקלל בכל שנת מס, כך שלמעשה בכל חודש מנוכה משכרו של העובד תשלום קבוע שלעיתים הינו גבוה יותר ממה שצריך להיות בפועל. לדוגמה במקרים בהם העובד עבד חודש חלקי בלבד, ניכוי המס צריך להיות בהתאם לכך – מכיוון שהניכוי מתבצע באופן אוטומטי, מנוכה מהעובד תשלום גבוה יותר ממה שצריך להיות בפועל.

כיצד מגישים בקשה לקבלת החזרי מס מהמדינה?

כדי לקבל את החזרי המס להם העובד זכאי, יש לבצע בדיקת זכאות לבקשה שתבחן האם העובד עומד בכל הקריטריונים להחזרים. לאחר מכן, יש לאסוף מסמכים רלוונטיים המוכיחים את עודף ניכויי המס שבוצעו בשנת המס, ובנוסף לצרף טפסים רלוונטיים המגבים את הבקשה.

בנוסף, יש לעבור ועדה רפואית גם במ"ה.

ישנם סוגים רבים של טפסים אותם צריך למלא בדייקנות ולשלוח, ביניהם גם טפסי זכאות לקבלת נקודות זיכוי והטבות מס המפחיתות את גובה תשלומי המס:

בקשה לאישור תושבות – טופס 1312

ישנם יישובים המאפשרים מתן הקלות בתשלומי מס חודשיים לעובדים שכירים. יישובים אלו הינם לרוב יישובים הנמצאים באזורי פריפריה בארץ. כדי לבסס את התושבות, יש לצרף לטופס הבקשה חוזה שכירות וחשבון מים המוכיחים כי מדובר במגורי קבע.

בקשה לזיכוי ממס עבור קרוב עם מוגבלות – טופס 116א

הורים לילד הסובל ממוגבלות והינם עובדים כשכירים במקומות עבודה קבועים, זכאים לקבל נקודות זיכוי ולהקלות בתשלומי המס. יש לזכור כי ניתן להגיש בקשה רק עבור הורה אחד של הילד.

בקשה להקלה במס לזכאי לתואר אקדמי / תעודת מקצוע – טופס 119

סטודנטים שסיימו את לימודיהם האקדמאים זכאים גם הם להטבות מס, ולקבלת הקלות מס שנה לאחר קבלת התואר. בקשה זו תקפה גם לסטודנטים שרכשו לימודי מקצוע ו/או לימודי הוראה. יש לזכור כי הגשת הבקשה תקפה רק למי שסיים את לימודיו, ולכן לא ניתן להגיש את הבקשה במהלך שנת לימודים או התמחות.

בקשה לפטור ממס הכנסה לנכים – טופס 1516

נכים זכאים לקבלת פטור מתשלומי מס הכנסה, וזאת בתנאי שנקבעה להם דרגת נכות מעל 91%. כיוון שהועדה הרפואית בביטוח לאומי היא הקובעת את אחוזי ודרגות הנכות, יש לצרף לבקשה את האסמכתא המקורית לכך. ,

בקשה לרישום ייצוג ראשי או מתן ייפוי כוח – טופס 2279 א1

כל עובד שכיר יכול להגיש את הבקשה לקבלת החזרי מס באופן עצמאי, אך כיוון שמדובר בהליך ארוך ומורכב הדורש מילוי טפסים ושליחת מסמכים – מומלץ לעשות זאת בליווי מקצועי של חברת החזרי מס. בדרך הזו החברה תוכל לחסוך למגישי הבקשה זמן יקר, ובאמצעות מילוי ושליחת טופס ייצוג מתאים להתחיל ולשנע את ההליך שיחזיר את כספי המס העודפים שנגבו.

טקס שירותים פיננסיים
השארת תגובה