כמיליון שכירים בישראל זכאים להחזרי מס- אולי גם לך מגיע


close

איך נבדוק את זכאותך?

בדיקה מהירה אונליין

13/08/2020

איך מחשבים החזר מס הכנסה?

המדריך המלא לחישוב החזרי מס הכנסה

שכירים רבים זכאים להטבות מס רבות בגין שלל סיבות, כגון: נקודות זיכוי, פטורים שונים, עבודה לפי משמרות, מגורים בישובים הזכאים להטבות מס ועוד. 

חלק מההטבות אינן נכללות בתלושי שכר לשכירים, בין אם המעסיקים טרם עודכנו בשינויים במצבם של השכירים (שייתכן ומעניקים להם הטבות מס שונות), ובין אם קיימים תשלומים המעניקים הטבות מס שונות, ששולמו על ידי השכירים באופן עצמאי ואינם נכללים בתלושי השכר.

אם כן, כיצד מחושב החזר המס על ידי מס הכנסה? 

על אדם שמעוניין להגיש בקשה להחזר מס יש להגיש למס הכנסה דו"ח שנתי על הכנסותיו. לפי הדו"ח, יכללו בחישוב החזר המס העניינים הבאים: 

ריכוז כלל ההכנסות ממקורות ההכנסה השונים 

כל הכנסה שהתקבלה בשנת המס הרלוונטית צריכה להיות רשומה בדו"ח, כגון: עבודה כשכיר, קצבה, רווחים שונים (ניירות ערך ובורסה בלבד). 

קיזוז הוצאות הקשורות להכנסה 

החוק מאפשר לכל אדם אשר עובד כשכיר לקזז מן ההכנסה שלו החייבת במס הוצאות ששימשו  ליצירת ההכנסה בלבד ומהמעסיק ממנו מקבל את המשכורת. פקיד השומה במס הכנסה יחליט אם ניתן לקזז הוצאות אלו.

בין ההוצאות ניתן לכלול: קורסים והשתלמויות שונות, ספרות מקצועית שנועדו לשימור ידע, ביטוח אובדן כושר עבודה, שכיר שעובד מהבית יכול להציג חלק מההוצאות הקשורות לתחזוקה, הפסדים שונים בניירות ערך ועוד. 

ההחלטה אם להכיר בהוצאות נתונה להחלטת פקיד השומה בלבד. לאחר הקיזוז מחושב המס אך ורק לפי ההכנסה החייבת במס.

בנוסף יעניין אתכם החזר מס הכנסה תרומות>>>

כיצד מחושב המס?  

בשלב הבא יחושב המס שבו חייב מבקש ההחזר, על פי מדרגות המס של אותה השנה הרלוונטית להגשת הדו"ח. לכל מדרגה ישנו שיעור מס שונה, וכמובן, ככל שגובה ההכנסה עולה – יעלה במקביל גם שיעור המס שבו יחויבו ההכנסות. 

נכון לשנה זו (2019) שיעור המס במדרגה הנמוכה עומד על 10% ושיעור המס במדרגה הגבוהה עומד על 50%.

חישוב הטבות מס נקודות זיכוי 

ערכן הכספי של נקודות הזיכוי מתעדכן מידי פעם, וכל אדם זכאי לנקודות זיכוי בהתאם למצבו. הנקודות מוכפלות בערך הכספי, ומהסכום שהתקבל יופחת סכום המס שעל אותו אדם לשלם בהתאם למדרגת המס שלו.

לכל אזרח בישראל ישנה זכאות ל- 2.25 נקודות זיכוי, כאשר נשים זכאיות לעוד חצי נקודה.  

שינויים נוספים במצבו האישי של האדם יכולים להעניק לו נקודות זיכוי נוספות, כגון: אם שירת בצבא או בשירות לאומי כלשהו, היותו אב או אם לילדים, היותו אב או אם חד-הורי, בעל תואר ראשון, משלם מזונות לאחר גירושין, מטופל בילד בעל נכות או לקות שונות ומצבים נוספים. כל קבלה של נקודת זיכוי תותנה בהגשת המסמכים המעידים על מצבו של המבקש.

השוואת הסכום שחושב לסכום ששולם בפועל 

לאחר החישובים השונים, יערוך מס הכנסה השוואה בין הסכום שעל האזרח לשלם, כפי שהתקבל מנתוני הדו"ח, לבין הסכום ששולם על ידו בפועל. 

במידה והסכום שהתקבל מנתוני הדו"ח נמוך מהסכום אותו שילם האזרח בפועל – זכאי הוא להחזר. במידה והסכום שהתקבל גבוה מהסכום אותו שילם האזרח בפועל – יהיה הוא מחוייב לשלם את ההפרש שהתקבל. 

כל סכום, בין אם ישלמו מס הכנסה לאזרח ובין אם להיפך – יהיה נושא הפרשים של הצמדה וריבית.

לסיכום

לאחר חישוב החזר מס הכנסה, הדו"ח השנתי שמועבר למס הכנסה מהווה את הבסיס לבקשת האזרח להחזר מס. במידה והוא יימצא זכאי להחזר – יועבר הסכום ישירות לחשבונו. במידה וההיפך – יהיה מחוייב הוא בתשלום מס נוסף.

אם אתם חושבים שמגיע לכם החזר מס, אך נמנעים מסיבות כלשהן לבדוק זאת – אנחנו כאן לשירותכם.

נשמח להעניק לכם סיוע ולבדוק את זכאותכם להחזר מס, לאסוף את המסמכים הרלוונטיים הדרושים לכם וכן לעשות בשבילכם את תהליך הגשת הדו"ח על מנת לקבל את ההחזר.

כמיליון שכירים בישראל זכאים להחזרי מס אולי גם לך מגיע

אנחנו נבדוק את את זכותך עבור החזרי מס לשכירים בשיחה קצרה וללא התחייבות. נשאר רק להשאיר לנו כמה פרטים וניצור איתך קשר בהקדם


כתבות נוספות שחשבנו שיעניינו אותך